Menu

Europroject

Operační program Podnikání a inovace OPPI

Operační program Podnikání a inovace OPPI

Operační program Podnikání a inovace OPPIOperační program Podnikání a inovace, na jehož základě je v tomto programovacím období českým podnikatelským subjektům podpora ze strukturálních fondů EU poskytována, vychází ze základních principů Lisabonské strategie, která je nově primárně orientována na dosažení vyššího hospodářského růstu a zaměstnanosti při respektování principů udržitelného rozvoje. Operačního programu Podnikání a inovace je především na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb a rozvoj podnikání, udržení přitažlivosti České republiky, regionů a měst pro investory, podpora inovací či stimulace poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje.

Finanční prostředky mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Peníze pocházejí dílem ze strukturálních fondů EU (85 %) a dílem ze státního rozpočtu (15 %). Podporu v jeho rámci je tedy možné poskytovat projektům realizovaným na celém území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy.

Aktuální dotační možnosti – více zde

Kdo může z OPPI čerpat?

  • Podnikatelé a sdružení podnikatelů
  • Neziskové organizace
  • Fyzické osoby
  • Výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce

Finanční zdroje OPPI jsou zaměřeny na tyto oblasti:


Naši partneři