Menu

Europroject

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.


Je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. V rámci celkového finančního plánu alokace pro Českou republiku pro cíl Konvergence v letech 2007 – 2013 je na OP VK alokováno 7 % z prostředků strukturálních fondů EU, tj. 1 828,7 mil. €, přičemž z celkové částky na financování OP VK tvoří 85 % zdroje EU a 15 % národní zdroje ze státního rozpočtu.

Aktuální dotační možnosti  – více zde

Kdo může z OP VK čerpat?

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnos

– Školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
– instituce vědy a výzkumu
– ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace
– odborové, zaměstnanecké a zaměstnavatelské organizace
– organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
– obce, města, kraje, nestátní neziskové organizace a další


Naši partneři