Menu

Europroject

Další vzdělávání

Další vzdělávání

Cíl: Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.

 Forma podpory:

  • Dotace

 Příjemci podpory:

  • ústřední orgány státní správy a přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy
  • kraje
  • školy a školská zařízení, instituce terciárního vzdělávání a organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
  •  instituce, poskytující poradenství pro oblast dalšího vzdělávání
  • nestátní neziskové organizace
  •  zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů
  • města a obce

Podporované aktivity: Podpora vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí, vytvořit vzdělávací moduly zaměřené na podporu obecných kompetencí (jazykové a IT dovednosti, podpora podnikatelských dovedností, znalostí a dovedností v environmentální oblasti), rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích, vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj apod.

Aktuální dotační možnosti  – více zde


Naši partneři