Menu

Europroject

Dostupnost dopravy

Dostupnost dopravy

Cíl: Zkvalitnit dopravní dostupnost a dopravní obslužnost území při respektování ochrany životního prostředí

Forma podpory:

  • Dotace

Příjemci podpory:

  • Kraje, obce, svazky obcí
  •  Organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcem
  • Podnikatelský subjekt zajišťující základní dopravní obslužnost v rámci závazku veřejné služby
  • Provozovatel dráhy
  • Provozovatelé drážní dopravy

 Podporované aktivity: Rekonstrukce, modernizace, souvislé opravy a výstavbu silnic II. a III. tříd, výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných mezinárodních civilních letišť, nákup a modernizace ekologických dopravních prostředků pro veřejnou hromadnou dopravu, výstavba a rekonstrukce stezek pro cyklisty, bruslaře, chodce apod.

Aktuální dotační možnosti  – více zde


Naši partneři