Menu

Europroject

Dotační programy 2014 – 2020

Evropská unie realizuje dotační politiku v rozmezí sedmiletých (tzv. programovacích) období. Rok 2013 byl uzavíracím rokem dotačního cyklu 2007 – 2013. V současnosti tak probíhá schvalování připravených programů podpory pro období 2014 – 2020.

Programové období 2014–2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur.

Oproti programovému období 2007–2013 došlo v systému čerpání z evropských fondů k zavedení některých novinek. A to na evropské i české úrovni. Mezi nejdůležitější z nich patří:

  • rozšíření počtu zapojených fondů (nově i EAFRD a EMFF, tedy fondy politiky rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky)
  • nastavení systému předběžných podmínek;
  • vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů);
  • finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec);
  • vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů;
  • vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací.

V českých podmínkách mezi hlavní novinky patří především:

  • snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustavení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu na místo původních sedmi ROPů);
  • koncepce Jednotného metodického prostředí (má zajistit stejná pravidla skrze celý systém);
  • rozšířené fungování monitorovacího systému (zjednodušení administrativy, žadatel již nebude muset tisknout žádné papíry).

Pokud tedy uvažujete o zajištění finančních zdrojů pro realizaci Vašich projektů, neváhejte nás nezávazně kontaktovat. A to nejlépe co nejrychleji – proces potřebné administrace a nezbytné záruky kvality při tvorbě projektových dokumentů vyžaduje určitý časový prostor před okamžikem termínu pro podání žádosti o dotaci.

Přehled připravovaných dotačních programů v období 2014 – 2020:

Investice pro růst a zaměstnanost:

Evropská územní spolupráce:

Zemědělství a rozvoj venkova:

Předchozí dotační možnosti – dotace z EU 2007 – 2013 – viz zde.


Naši partneři