Menu

Europroject

Inovační vouchery

Inovační vouchery

Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Podporované aktivity:
  • A) Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí.
  • B) Podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury typu podnikatelských inovačních center či vědeckotechnických parků v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů.
Příjemci podpory:
  • Příjemcem podpory pro aktivitu a) může být podnikatelský subjekt, který je malým nebo středním podnikem.
  • Příjemcem podpory pro aktivitu b) mohou být provozovatelé inovační infrastruktury, jako jsou vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory
Míra podpory:
  • Až 100 %
  • 0,5 mil. Kč/projekt typu A, 5 mil. Kč projekt typu B

ZPĚT


Naši partneři