Menu

Europroject

KTP – Partnerství znalostního transferu

KTP – Partnerství znalostního transferu

Program je zaměřen na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

Podporované aktivity:

Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících s technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku.

Příjemci podpory:
  • Příjemcem podpory je podnikatelský subjekt, který je malým nebo středním podnikem.
Míra podpory:
  • Až 70 %
  • Max. 4 mil Kč/projekt
Datum zahájení příjmu žádostí:
Předběžné žádosti: 2. června 2015 (12:00)
Plné žádosti: 1. září 2015
Datum ukončení příjmu žádostí:
Předběžné žádosti: 31. srpna 2015
Plné žádosti: 30. listopadu 2015
 

ZPĚT


Naši partneři