Menu

Europroject

Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí

IP 2.2 Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí
Finanční alokace plánované výzvy:
  • 80 000 000
Vyhlášení výzvy:          listopad 2015
Typ výzvy:
  • Uzavřená

ZPĚT


Naši partneři