Menu

Europroject

Implementace strategie pro rovnost žen a mužů na krajích

IP 1.2 Implementace strategie pro rovnost žen a mužů na krajích
Finanční alokace plánované výzvy:
  • 130 000 000
Vyhlášení výzvy:                    září 2015
Typ výzvy:
  • otevřená

ZPĚT


Naši partneři