Europroject

Obce a města

Zobrazeno 1-30 ze 305

Hospodaření s vodou v obcích

Datum: 14. 1. 2022

Národní program životního prostředí vypsal výzvu za finanční podpory Národního plánu obnovy na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků.

Dotace na podporu kulturních památek v havarijním stavu

Datum: 7. 1. 2022

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo výzvu na podporu nemovitých kulturních památek, které jsou v havarijním stavu.

Dotace na zelené střechy, retenční nádrže a dešťové zahrady

Datum: 23. 11. 2021

Národní program životního prostředí za finanční podpory Národního plánu obnovy vyhlásí 12.1.2022 výzvu na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí.

Energetické úspory veřejných budov

Datum: 16. 11. 2021

Národní program Životního prostředí vyhlásil dne 16.11.2021 výzvu č. 12/2021 na provedení energetické úsporné renovace veřejných budov.

Dotace na kapličky, boží muka a hřbitovní zdi

Datum: 8. 11. 2021

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu na podporu Údržby a obnovy kulturních prvků venkovské krajiny.

Dotace MMR JSOU OPĚT ZDE! Vodovody, kanalizace a pozemní komunikace

Datum: 27. 10. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na Technickou infrastrukturu, která zahrnuje aktivity na podporu výstavby vodovodů, kanalizací a pozemních komunikací.

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Datum: 22. 10. 2021

Operační program Životního prostředí vyhlásí 25. 10. 2021 výzvu, která se bude zabývat zlepšováním kvality vody a snižování rizika povodí.

#

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Datum: 18. 10. 2021

V říjnu roku 2021 vyhlásí Statní fond dopravní infrastruktury (SFDI) dotační titul na podporu zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Cyklistické stezky a jízdní pruhy pro cyklisty  2

Cyklistické stezky a jízdní pruhy pro cyklisty

Datum: 18. 10. 2021

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vyhlásí v říjnu 2021 novou dotační výzvu na podporu cyklistických stezek a jízdních pruhů pro cyklisty.

Regenerace sídlišť 1

Regenerace sídlišť

Datum: 18. 10. 2021

Státní fond podpory investic (SFPI) vyhlásil dne 15. října 2021 výzvu k podávání žádostí o dotaci nebo dotaci a úvěr do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích.

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Datum: 13. 10. 2021

Dne 1. ledna 2022 bude vyhlášená Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy dotační příležitost Rekonstrukce veřejného osvětlení.

Dotace MMR jsou opět zde! Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Datum: 7. 10. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační titul na podporu základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

Dotace MMR jsou opět zde! Podpora obnovy školních tělocvičen a hřišť

Datum: 29. 9. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo každoroční dotační tituly na podporu rozvoje regionů pro rok 2022.

Dotace MMR jsou opět zde! Podpora obnovy místních komunikací

Datum: 29. 9. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo každoroční dotační tituly na podporu rozvoje regionů pro rok 2022.

Dotace MMR jsou opět zde! Rekonstrukce a přestavba kulturních domů, obecních domů nebo úřadů

Datum: 29. 9. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo každoroční dotační tituly na podporu rozvoje regionů pro rok 2022.

Dotace MMR jsou opět zde! Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Datum: 29. 9. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo každoroční dotační tituly na podporu rozvoje regionů pro rok 2022.

Nový kotel a Nová zelená úsporám 3

Nový kotel a Nová zelená úsporám

Datum: 24. 9. 2021

Od 1. září 2022 bude povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – Dotace pro bytové domy 3

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – Dotace pro bytové domy

Datum: 24. 9. 2021

Dne 21. 9. 2021 vyhlásil program Nová zelená úsporám nové programové období, které nabízí za kombinaci opatření bonus více než 150 000 Kč.

Výsadba stromů  1

Výsadba stromů

Datum: 21. 9. 2021

Národní program Životního prostředí přišel s výzvou zaměřenou na životní prostředí v obcích a jejich okolí. Dotační program se zabývá výsadbou vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupná místa či ve vnitroblocích.

Podpora kulturního dědictví z Norských fondů

Datum: 21. 9. 2021

Dne 2. 8. 2021 vyhlásil Fond EHP a Norska druhou a zároveň i poslední výzvu až do roku 2024 pod názvem Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví. Tato výzva podporuje nekomerční aktivity sloužící veřejnosti.

Dotace na demolici budov v sociálně vyloučených lokalitách 3

Dotace na demolici budov v sociálně vyloučených lokalitách

Datum: 26. 7. 2021

Dne 22. července zahájilo Ministerstvo pro místní rozvoj příjem žádostí o poskytnutí dotace z Podprogramu „Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“, který přináší zajímavou dotační možnost na demolice objektů s následnou revitalizací prostoru k přípravě pro následné využití území.

#

Dotace na výstavbu a technické zhodnocení vodovodů a kanalizací

Datum: 2. 7. 2021

Od 21. 6. 2021 pokračuje příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci 1. výzvy Ministerstva zemědělství v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ na opatření zahrnující výstavbu nebo modernizaci vodovodů a kanalizací.

Podpora rozvoje sportovišť a zázemí v obcích do 3000 obyvatel 3

Podpora rozvoje sportovišť a zázemí v obcích do 3000 obyvatel

Datum: 8. 6. 2021

Dne 20. května 2021 byla schválena dokumentace programu 162 51 „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“ 2021–2025. Program přináší zajímavou dotační možnost pro všechny obce do 3 000 obyvatel.

Dotace pro jednotky SDH v obcích 2

Dotace pro jednotky SDH v obcích

Datum: 23. 4. 2021

Od 1. dubna do 13. května 2021 probíhá příjem žádostí o poskytnutí účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí.

Dotace na byty ve vlastnictví obcí 2

Dotace na byty ve vlastnictví obcí

Datum: 15. 3. 2021

Dne 15. března 2021 zahájilo Ministerstvo financí příjem žádostí o poskytnutí dotace z Podprogramu Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury pro obce do 3 000 obyvatel.

Dotace na mateřské a základní školy 2

Dotace na mateřské a základní školy

Datum: 15. 3. 2021

Dne 15. března 2021 zahájilo Ministerstvo financí příjem žádostí o poskytnutí dotace z Podprogramu Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí, který přináší zajímavou dotační možnost pro obce do 3 000 obyvatel.

Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti  2

Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti

Datum: 22. 1. 2021

Ministerstvo financí chystá v druhé polovině března 2021 vyhlásit Výzvu k programu Podpory a rozvoje obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti. Uvedený program má přispět ke zlepšení technického stavu obecní infrastruktury a občanské vybavenosti obce formou ÚDRŽBY, OBNOVY, MODERNIZACE, PŘÍ

Dotace na provoz venkovských prodej v Jihomoravském kraji pro rok 2021 3

Dotace na provoz venkovských prodej v Jihomoravském kraji pro rok 2021

Datum: 21. 1. 2021

Jihomoravský kraj opět v roce 2021 přichystal obcím do 750 obyvatel možnost podání Žádosti o dotaci na provoz venkovských prodejen.

Dotace na Podporu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021 4

Dotace na Podporu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021

Datum: 21. 1. 2021

Pro obce do 3000 obyvatel přichystal Jihomoravský kraj v roce 2021 opět možnost podání Žádosti o dotaci v rámci programu Podpora rozvoje venkova.

Program Podpora bydlení 1

Dotace na podporu bydlení

Datum: 21. 1. 2021

Dne 15. ledna 2021 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 v rámci programu Podpora bydlení, a sice v podprogramu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, PODPOROVANÉ BYTY A BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR

Zobrazeno 1-30 ze 305

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Naši partneři