Menu

Europroject

Obce a města

Zobrazeno 1-30 ze 334
DOTACE NA OBNOVU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

DOTACE NA OBNOVU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Datum: 11. 4. 2023

Už je to tady!
Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo očekávanou Výzvu z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2023 na obnovu místních komunikací

DOTACE NA REKONSTRUKCI A PŘESTAVBU VEŘEJNÝCH BUDOV 3

DOTACE NA REKONSTRUKCI A PŘESTAVBU VEŘEJNÝCH BUDOV

Datum: 11. 4. 2023

Už je to tady!
Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo očekávanou Výzvu z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2023 na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov.

Dotace 80 % na zabezpečení péče o válečné hroby

Datum: 17. 1. 2023

Ministerstvo obrany vyhlásilo v rámci programu Zachování a obnova historických hodnot výzvu na podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory na zabezpečení péče o válečné hroby.

Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků  1

Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

Datum: 9. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2023, ze kterého je možné čerpat dotaci na opravu drobných památných staveb a objektů, jako jsou kapličky, křížky, boží muka aj.

Dotace na výsadbu stromů

Datum: 27. 10. 2022

Nadace partnerství vyhlásila výzvu na výsadbu listnatých stromů, v jejímž rámci bude rozděleno nejméně 2 800 000Kč.

Dotace 50 % na energetické úspory v gastro provozech – kuchyně v základních a mateřských školách, zdravotnictví a sociálních službách 1

Dotace 50 % na energetické úspory v gastro provozech – kuchyně v základních a mateřských školách, zdravotnictví a sociálních službách

Datum: 13. 10. 2022

V rámci Operačního programu Životního prostředí běží od 24. 8. 2022 výzva č. 8 – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře – pořídit lze konvektomaty, multifunkční pánve, indukční technologie, varné technologie, mycí stroje s rekuperací aj.

Dotace na hospodaření se srážkovou vodou a protipovodňová opatření

Datum: 16. 9. 2022

V rámci Programu životního prostředí 2021 – 2027 je zveřejněna výzva na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou a protipovodňová opatření

Dotace na výročí obcí

Dotace na výročí obcí

Datum: 8. 8. 2022

Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu na podporu výročí obcí.

Dotace na pořízení CAS, DA a rekonstrukce či výstavbu požární zbrojnice

Datum: 25. 7. 2022

Od 20. července je spuštěn příjem žádostí o poskytnutí dotace pro jednotky SDH v obcích.

Komunální FVE pro malé obce

Komunální FVE pro malé obce

Datum: 1. 7. 2022

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu financovanou z Modernizačního fondu zaměřenou na projekty instalací FVE na jednu nebo více veřejných budov.

Denní a pobytové ekologické výukové programy pro děti a mládež

Datum: 30. 6. 2022

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 2 výzvy v rámci Národního programu Životní prostředí zaměřené na denní a pobytové programy pro děti, mladistvé a vzdělavatele, za účelem podpory realizace enviromentálních a ekologických výukových programů.

Vybudování přírodních zahrad – MŠ, ZŠ, lesní školky

Vybudování přírodních zahrad – MŠ, ZŠ, lesní školky

Datum: 30. 6. 2022

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu v rámci Národního programu Životní prostředí zaměřenou na budování a rekonstrukci školních zahrad v přírodním stylu pro účely environmentální výchovy pro obce, školy a příspěvkové organizace.

Regenerace brownfieldů pro občanské vybavení

Datum: 24. 6. 2022

SFPI spustí 1.8. 2022 příjem žádostí v rámci dotačního titulu Brownfieldy na revitalizaci území se starou stavební zátěží. Jedná se o výstavbu škol a školek, kluboven, hřišť, knihoven, kulturních domů, infrastruktury pro sociální služby, parky aj.

Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

Datum: 24. 6. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Národním plánem obnovy spustily příjem předžádostí na podporu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití. Projekty mohou být doplňkově využité rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních domů.

Dotace na pořízení traktorů

Datum: 7. 6. 2022

PGRLF spustí 13.7.2022 v 9:00 příjem žádostí v rámci Investičního úvěru Lesnictví. Z tohoto dotačního titulu bude možné pořídit traktory.

Elektromobilita pro obce 1

Elektromobilita pro obce

Datum: 6. 6. 2022

Národní program Životní prostředí společně s Národním plánem obnovy budou vyhlašovat 6. června 2022 výzvu na pořízení elektromobilů pro obce.

Výsadba stromů – navýšení dotačních prostředků

Datum: 2. 6. 2022

Národní program Životní prostředí navýšil finanční podporu na individuální výsadbu listnatých stromů na 270 milionů korun.

Pořádání významných sportovních akcí v JMK

Datum: 13. 5. 2022

Jihomoravský kraj bude v červnu finančně podporovat organizované sportovní akce na území kraje.

Program péče o krajinu

Datum: 13. 5. 2022

AOPK ČR vyhlásilo výzvu v rámci Programu péče o krajinu, který má za cíl udržovat a zlepšovat dochované přírodní i kulturní hodnoty krajiny.

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Datum: 13. 5. 2022

Dne 5. května 2022 bude vyhlášená Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy dotační příležitost Rekonstrukce veřejného osvětlení.

Dětské skupiny přes MASky

Datum: 25. 4. 2022

V druhé polovině roku 2022 dojde k vyhlášení výzvy na podporu navyšování kapacit a vznik nových zařízení v podobě dětských skupin. Tato dotační příležitost bude podporovaná v rámci Místních akčních skupin.

Příspěvek na provoz dětských skupin

Datum: 28. 3. 2022

Státní rozpočet každoročně nabízí možnost využít dotační podpory na provoz dětských skupin. Dotovány jsou běžné výdaje dětské skupiny. Výše příspěvku závislá na počtu dětí ve skupině.

Dětské skupiny nově z Národního plánu obnovy

Datum: 28. 3. 2022

Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin. Jedná se o novou výstavbu, nákup či rekonstrukci budov za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR.

Sběrné dvory a sběrné nádoby

Datum: 15. 3. 2022

Operační program životního prostředí 2021-2027 připravuje dotační výzvu na výstavbu sběrných dvorů, oddělený sběr a svoz komunálního odpadu.

Kamerové systémy a sportovní hřiště z Ministerstva vnitra

Datum: 15. 3. 2022

Ministerstvo vnitra vyhlásilo výzvu na podporu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2022. Jedná se hlavně o kamerové systémy, osvětlení a oplocení rizikových míst, ale i sportovní hřiště.

Dětské skupiny

Datum: 14. 3. 2022

Dětské skupiny jsou určeny pro děti od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky. Od 1.1.2022 je možnost čerpat finanční prostředky na provoz dětské skupiny ze státního rozpočtu. Mimo jiné budou otevřeny výzvy z Národního plánu obnovy na budování nových dětských skupin.

Karavanová stání 2022

Datum: 2. 3. 2022

Jihomoravský kraj vyhlásil výzvu na rozvoj turistické infrastruktury. Podporované budou karavanová stání. Jedná se o parkoviště vyhrazené pro stání karavanů nebo obytných vozů pro krátkodobý pobyt do 72 hodin.

Podpora veřejných prostranství - IROP 2021-2027 1

Podpora veřejných prostranství - IROP 2021-2027

Datum: 2. 3. 2022

IROP připravuje příjem žádostí o dotaci ve výši 85% na výdaje spojené s realizací zelené infrastruktury ve veřejných prostranství měst a obcí. Jedná se o rekonstrukce návsí, náměstí, parků, komunikací, hlavních ulic.

Dotace na FVE - veřejné budovy

Datum: 2. 3. 2022

Národní program Životního prostředí vyhlásil dne 16.11.2021 výzvu č. 12/2021 na provedení energetické úsporné renovace veřejných budov.

Hospodaření s vodou v obcích

Datum: 14. 1. 2022

Národní program životního prostředí vypsal výzvu za finanční podpory Národního plánu obnovy na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků.

Zobrazeno 1-30 ze 334

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Naši partneři