Europroject

Webové stránky se upravují.

1 miliarda navíc na "Energetické úspory v bytových domech III"

MMR a IROP

Z důvodu velkého zájmu žadatelů o podporu na energetické úspory bytových domů byly Ministerstvem pro místní rozvoj navýšeny finanční prostředky této výzvy o 1 mld. Kč. Celková výše alokace tak nyní je 4,5 mld. Kč, datum ukončení příjmu žádostí o podporu zůstává stejné - do 29. 11. 2020.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ probíhá od 2. 2. 2018 do 29. 11. 2020

 

Podporované aktivity:

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí budovy
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Oprávnění příjemci podpory:

 • Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytová družstva jako správci bytových domů

Výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt činí 300 tis. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů na jeden projekt činí 90 mil. Kč

Proprojekty se zateplením obvodových konstrukcí a při splnění následujících kritérií:

 • dosažení úspory celkové dodané energie min. 40 %,
 • dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší,
 • splnění kritérií pro nákladově optimální úroveň podlepísm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov je podpora:
  • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace: 100 % uznatelných nákladů
  • obce, kraje a jimi zřizované organizace: 42 % uznatelných nákladů
  • ostatní žadatelé: 40 % uznatelných nákladů

Pro ostatní typy projektů:

 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace: 70 % uznatelných nákladů
 • obce, kraje a jimi zřizované organizace: 31,5 % uznatelných nákladů
 • ostatní žadatelé: 30 % uznatelných nákladů

K žádosti je nutné předložit:

 • žádost o stavební povolení nebo ohlášení,
 • projektová dokumentace vč. položkového rozpočtu,
 • energetické hodnocení budovy

V případě zájmu o některý z uvedených dotačních titulů nás kontaktujte zde.

 

Datum vložení: 11. 6. 2020 9:29
Datum poslední aktualizace: 11. 6. 2020 15:53
Autor: Správce Webu

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naši partneři