Europroject

Webové stránky se upravují.

Cestování dostupné všem

Cestování dostupné všem

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu pro rok 2016 z Národního programu podpory cestovního ruchu.

Národní program podpory cestovního ruchu v roce 2016 - Cestování dostupné všem

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o dotaci v podprogramu Cestování dostupné všem, kdy příjemcem dotace mohou být podnikatelské subjekty nebo obce.

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 1.12.2015

TERMÍN UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 15.1.2016

Podporované oblasti:

Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty​​

 • výstavba/rekonstrukce odpočívadel podél turistických tras, doprovodná infrastruktura - v přímé vazbě na cyklostezky, cyklistické trasy (dopravní hřiště, cyklotrial, bikepark, skatepark aj.)
 • pořízení a umístění informačních stojanů a značek
 • vybudování/vybavení/rekonstrukce "centra služeb" pro turisty (např. cykloservis)
 • bikebox
 • výstavba sociálního zařízení u odpočívadel, u parkovišť pro turistické trasy, u poskytovatelů občerstvení a ubytování
 • dovybavení prostor poskytovatelů služeb v okolí turistických tras, sportoviště, stojany na kola, místa pro odpočinek turistů

​Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (nadregionální a regionální význam nebo atraktivity v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras aj.)

 • zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (roštové nájezdové rampy, schodolezy, výtahy)
 • pořízení tzv. "městských kol", "sdílených kol" - rozmístění stojanů s koly v centrech města
 • pořízení turistického vláčku (ekologicky šetrný pohon), povozu, lodiček
 • úprava/vybavení dopravních prostředků  - zvedáky, plošiny, nájezdy apod.

Zavedení/zlepšení vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu

 • zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro zlepšení orientace a informovanosti po/o atraktivitách pro zrakově postižené účastníky cestovního ruchu (sluchové a hmatové expozice, nápisy a popisy v Braillovu písmu apod.)
 • zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro zlepšení orientace a informovanosti pro sluchově postižené účastníky (grafické popisy expozic, atd.)
 • vytvoření systému, který usnadní pohyb ZTP osob po atraktivitách cestovního ruchu

Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel

 • parkovací dům/věž pro jízdní kola

Příjemci podpory:

 • ​podnikatelský subjekt - právnická nebo fyzická osoba, musí prokázat min. 2letou podnikatelskou činnost, prokázat finanční zdraví a další požadavky

 • obec (vyjma statutárního města)

Míra podpory:

 • výše dotace tvoří max. 50 % způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce
 • min. výše celk. uznatelných výdajů je u podpory 1.-3. 250 000 Kč
 • max. výše celk. uznatelných výdajů je u podpory 1.-3. 5 000 000 Kč
 • min. výše celk. uznatelných výdajů  u podpory 4. není stanovena
 • max. výše celk. uznatelných výdajů u podpory 4. je 10 000 000 Kč

Výdaje na marketing musí tvořit min. 5 % a max. 10 % celkových výdajů akce.

V rámci podprogramu bude poskytována veřejná podpora malého rozsahu, která bude kampatibilní s pravidlem de minimis.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde.

Datum vložení: 19. 11. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 5. 2020 11:10
Autor:

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naši partneři