Europroject

Webové stránky se upravují.

DOTACE NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

DOTACE NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Dne 1. 8. 2016 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na dotační podporu týkající se odpadového hospodářství.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ OD 1. ZÁŘÍ 2016 DO 30. LISTOPADU 2016.

Podporované aktivity:

 • VÝSTAVBA/MODERNIZACE SBĚRNÝCH DVORŮ – shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu, zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení, lisy, štěpkovače, drtiče, nakladače.
 • KONTEJNERY/NÁDOBY PRO SEPARACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU – BRKO, plasty, papír, sklo, kovy, textil, nápojové kartony, objemný odpad.
 • KONTEJNERY/NÁDOBY PRO SEPARACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU VČETNĚ SVOZOVÝCH PROSTŘEDKŮ - BRKO, plasty, papír, sklo, kovy, textil, nápojové kartony, objemný odpad.
 • VÝSTAVBA/MODERNIZACE TŘÍDÍCÍCH A DOTŘIĎOVACÍCH LINEK – pro separaci papíru a lepenky, plastů, kovů, nápojových kartonů.
 • VÝSTAVBA/MODERNIZACE/DOVYBAVENÍ BIOPLYNOVÝCH STANIC
 • NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY VČ. ZDRAVOTNICKÝCH ODPADŮ V ZAŘÍZENÍCH

Max. výše podpory:

 • Sběrné dvory - dotace 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů.
 • Kontejnery/nádoby – dotace 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů.
 • Kontejnery/nádoby vč. svozových prostředků – 25 % dotace + 75 % zvýhodněný úvěr.
 • Třídící a dotřiďovací linky – 30 % dotace + 70 % zvýhodněný úvěr.
 • Bioplynové stanice - dotace 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů.
 • Nebezpečné odpady vč. zdravotnických odpadů - dotace 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů.
 • Min. způsobilé realizační výdaje na projekt jsou 500 000 Kč bez DPH.

Oprávnění žadatelé:

 • Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Specifika a omezení:

 • Jako svozový, manipulační prostředek nelze dotovat nákup traktoru nebo malotraktoru.

domácí kompostérkontejnerštěpkovač

V případě Vašeho zájmu o výše uvedený dotační titul nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 5. 8. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 5. 2020 10:56
Autor:

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naši partneři