Europroject

Webové stránky se upravují.

Zemědělci

Zobrazeno 1-30 ze 37
Poslední možnost získání dotace na retenční nádrže, vsakovací zařízení, propustné povrchy, budování zelených střech 1

Poslední možnost získání dotace na retenční nádrže, vsakovací zařízení, propustné povrchy, budování zelených střech

Datum: 4. 11. 2020

Do 11. ledna probíhá příjem žádostí do 144. výzvy Operačního programu Životní prostředí, zaměřené na aktivity 1.3. 1 - Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů; 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu; 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně.

NPŽP_změna tvaru

Dotace na výsadbu listnatých stromů na veřejných prostranstvích

Datum: 26. 6. 2020

V rámci výzvy 9/2019 je stále možné žádat o dotaci na podporu výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat lze podporu až do výše 250 tis. Kč, čímž se žadatel může zapojit do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost.

Až 100 % dotace na opatření pro zmírnění dopadů klimatických změn 1

Až 100 % dotace na výsadbu stromořadí, budování a obnovu tůní, mokřadů nebo malých vodních nádrží

Datum: 12. 6. 2020

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 1. 6. 2020 výzvu č. 2/2020 na předkládání žádostí o dotaci na opatření, která povedou ke zmírnění negativních dopadů klimatických změn. Podpora je určena na takové projekty, které budou přispívat k boji se suchem a vytvářející ekostabilizační funkce krajiny.

pgrlf

Pořízení traktorů v rámci plánovaného „Investičního úvěru Lesnictví“

Datum: 29. 5. 2020

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond plánuje ve druhém kvartálu roku 2020 vyhlásit 3. kolo příjmu žádostí v rámci investičního úvěru „Lesnictví“ na pořízení traktorů a jiného movitého majetku souvisejícího s lesním hospodářstvím.

Dotace na rekonstrukci budov, které mohou být využity k podnikání v cestovním ruchu 1

Dotace na rekonstrukci budov, které mohou být využity k podnikání v cestovním ruchu

Datum: 29. 5. 2020

Cílem Výzvy Nemovitosti IV - Cestovní ruch je výhradně modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu. Rekonstrukce stávajících objektů může být v rámci dobudování multifunkční infrastruktury spojena s pořízením nového technologického vybavení do maximální výše 30 % způsobilých výdajů.

Dotace na traktory a další techniku pro práci v lese

DOTACE NA TRAKTORY A DALŠÍ TECHNIKU PRO PRÁCI V LESE

Datum: 1. 10. 2018

Státní zemědělský intervenční fond bude od 9. do 30. října přijímat žádosti o finanční podporu na pořízení traktorů a další techniky pro práci v lese.

Technika a technologie pro lesní hospodářství

TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Datum: 5. 10. 2017

Dotace na lesní techniku.

#

Zeleň v obcích do 500 obyvatel

Datum: 11. 10. 2016

V rámci Národního programu Životní prostředí lze podávat žádosti o dotaci na úpravy zeleně v obcích. Podpora je zaměřena zejména na obce do 500 obyvatel.

#

INVESTICE DO OCHRANY MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN

Datum: 24. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu na podání žádostí o dotace na investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin.

#

DOTACE V LESNICTVÍ

Datum: 24. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvy na podání žádostí o dotace v lesnictví.

#

DOTACE NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN

Datum: 24. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na technické vybavení dřevozpracujících provozoven.

#

ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH POVODNĚMI

Datum: 24. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na Odstraňování škod způsobených povodněmi.

#

DOTACE NA NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

Datum: 24. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 výzvu pro příjem žádostí o dotace na neproduktivní investice v lesích.

#

DOTACE NA PODPORU VÝVOJE V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ

Datum: 24. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu na příjem žádostí o dotace na podporu vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě.

#

DOTACE PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE

Datum: 23. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje dotace pro mladé zemědělce v rámci Programu rozvoje venkova 2014 -2020

#

INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Datum: 23. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje dotace na investice do nezemědělských činností v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020.

#

PODPORA AGROTURISTIKY

Datum: 23. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 dotace pro zemědělce na podporu agroturistiky.

#

INVESTICE NA PODPORU ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Datum: 23. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 dotace na investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů.

#

Podpora a údržba sakrálních staveb, významných zemědělských historických objektů,strojů a zařízení, odpočívadel

Datum: 1. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje Dotační programy zemědělství pro rok 2016.

#

Výzva - Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí"

Datum: 18. 8. 2015

I. výzva Ministerstva zemědělství k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 160 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy“

#

Výzva Investice do zemědělských podniků

Datum: 18. 8. 2015

Program rozvoje venkova 2014-2020 zveřejnil předběžný harmonogram výzev na rok 2015.

#

Výzva Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců

Datum: 18. 8. 2015

Program rozvoje venkova 2014-2020 zveřejnil předběžný harmonogram výzev na rok 2015.

#

Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Datum: 18. 8. 2015

Program rozvoje venkova 2014-2020 zveřejnil předběžný harmonogram výzev na rok 2015.

#

Nová zelená úsporám – dotace pro snížení spotřeby energií v domácnostech

Datum: 31. 3. 2014

Nová zelená úsporám – dotace pro snížení spotřeby energií v domácnostech

#

Nakládání s odpady, sanace ekologických zátěží – sběrné dvory, kompostárny, skládky aj…

Datum: 3. 3. 2014

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:
BŘEZEN – 1/2 DUBNA 2014

#

Biodiverzita + výsadba: zeleň, remízy, aleje, solitérní stromy, větrolamy, břehové porosty….

Datum: 2. 3. 2014

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
BŘEZEN – POLOVINA DUBNA 2014

#

* Podpora rozvoje bydlení – vstupní a pečovatelské domy a byty

Datum: 16. 1. 2014

* Podpora rozvoje bydlení – vstupní a pečovatelské domy a byty

#

*Podpora rozvoje bydlení

Datum: 16. 1. 2014

*Podpora rozvoje bydlení

#

Udržení pracovních míst pomocí 100% finanční podpory na vzdělávání zaměstnanců a školení

Datum: 16. 6. 2013

Udržení pracovních míst pomocí 100% finanční podpory na vzdělávání zaměstnanců a školení

#

* Obnova lesního potenciálu po kalamitách, protipovodňová opatření, lesní stezky, údržba lesů aj.

Datum: 13. 6. 2013

* Obnova lesního potenciálu po kalamitách, protipovodňová opatření, lesní stezky, údržba lesů aj.

Zobrazeno 1-30 ze 37

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Naši partneři