Menu

Europroject

Zemědělci

Zobrazeno 1-30 ze 40

Výsadba stromů – navýšení dotačních prostředků

Datum: 2. 6. 2022

Národní program Životní prostředí navýšil finanční podporu na individuální výsadbu listnatých stromů na 270 milionů korun.

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Datum: 22. 10. 2021

Operační program Životního prostředí vyhlásí 25. 10. 2021 výzvu, která se bude zabývat zlepšováním kvality vody a snižování rizika povodí.

Výsadba stromů 1

Výsadba stromů

Datum: 21. 9. 2021

Národní program Životního prostředí přišel s výzvou zaměřenou na životní prostředí v obcích a jejich okolí. Dotační program se zabývá výsadbou vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupná místa či ve vnitroblocích.

Poslední možnost získání dotace na retenční nádrže, vsakovací zařízení, propustné povrchy, budování zelených střech 1

Poslední možnost získání dotace na retenční nádrže, vsakovací zařízení, propustné povrchy, budování zelených střech

Datum: 4. 11. 2020

Do 11. ledna probíhá příjem žádostí do 144. výzvy Operačního programu Životní prostředí, zaměřené na aktivity 1.3. 1 - Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů; 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu; 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně.

NPŽP_změna tvaru

Dotace na výsadbu listnatých stromů na veřejných prostranstvích

Datum: 26. 6. 2020

V rámci výzvy 9/2019 je stále možné žádat o dotaci na podporu výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat lze podporu až do výše 250 tis. Kč, čímž se žadatel může zapojit do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost.

Až 100 % dotace na opatření pro zmírnění dopadů klimatických změn 1

Až 100 % dotace na výsadbu stromořadí, budování a obnovu tůní, mokřadů nebo malých vodních nádrží

Datum: 12. 6. 2020

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 1. 6. 2020 výzvu č. 2/2020 na předkládání žádostí o dotaci na opatření, která povedou ke zmírnění negativních dopadů klimatických změn. Podpora je určena na takové projekty, které budou přispívat k boji se suchem a vytvářející ekostabilizační funkce krajiny.

pgrlf

Pořízení traktorů v rámci plánovaného „Investičního úvěru Lesnictví“

Datum: 29. 5. 2020

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond plánuje ve druhém kvartálu roku 2020 vyhlásit 3. kolo příjmu žádostí v rámci investičního úvěru „Lesnictví“ na pořízení traktorů a jiného movitého majetku souvisejícího s lesním hospodářstvím.

Dotace na rekonstrukci budov, které mohou být využity k podnikání v cestovním ruchu 1

Dotace na rekonstrukci budov, které mohou být využity k podnikání v cestovním ruchu

Datum: 29. 5. 2020

Cílem Výzvy Nemovitosti IV - Cestovní ruch je výhradně modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu. Rekonstrukce stávajících objektů může být v rámci dobudování multifunkční infrastruktury spojena s pořízením nového technologického vybavení do maximální výše 30 % způsobilých výdajů.

Dotace na traktory a další techniku pro práci v lese

DOTACE NA TRAKTORY A DALŠÍ TECHNIKU PRO PRÁCI V LESE

Datum: 1. 10. 2018

Státní zemědělský intervenční fond bude od 9. do 30. října přijímat žádosti o finanční podporu na pořízení traktorů a další techniky pro práci v lese.

Technika a technologie pro lesní hospodářství

TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Datum: 5. 10. 2017

Dotace na lesní techniku.

Zeleň v obcích do 500 obyvatel

Zeleň v obcích do 500 obyvatel

Datum: 11. 10. 2016

V rámci Národního programu Životní prostředí lze podávat žádosti o dotaci na úpravy zeleně v obcích. Podpora je zaměřena zejména na obce do 500 obyvatel.

INVESTICE DO OCHRANY MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN

INVESTICE DO OCHRANY MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN

Datum: 24. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu na podání žádostí o dotace na investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin.

DOTACE V LESNICTVÍ

DOTACE V LESNICTVÍ

Datum: 24. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvy na podání žádostí o dotace v lesnictví.

DOTACE NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN

DOTACE NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN

Datum: 24. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na technické vybavení dřevozpracujících provozoven.

ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH POVODNĚMI

ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH POVODNĚMI

Datum: 24. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na Odstraňování škod způsobených povodněmi.

DOTACE NA NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

DOTACE NA NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

Datum: 24. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 výzvu pro příjem žádostí o dotace na neproduktivní investice v lesích.

DOTACE NA PODPORU VÝVOJE V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ

DOTACE NA PODPORU VÝVOJE V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ

Datum: 24. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvu na příjem žádostí o dotace na podporu vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě.

DOTACE PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE

DOTACE PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE

Datum: 23. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje dotace pro mladé zemědělce v rámci Programu rozvoje venkova 2014 -2020

INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Datum: 23. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje dotace na investice do nezemědělských činností v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020.

PODPORA AGROTURISTIKY

PODPORA AGROTURISTIKY

Datum: 23. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 dotace pro zemědělce na podporu agroturistiky.

INVESTICE NA PODPORU ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

INVESTICE NA PODPORU ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Datum: 23. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 dotace na investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů.

Podpora a údržba sakrálních staveb, významných zemědělských historických objektů,strojů a zařízení, odpočívadel

Podpora a údržba sakrálních staveb, významných zemědělských historických objektů,strojů a zařízení, odpočívadel

Datum: 1. 2. 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje Dotační programy zemědělství pro rok 2016.

Výzva - Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí"

Výzva - Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí"

Datum: 18. 8. 2015

I. výzva Ministerstva zemědělství k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 160 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy“

Výzva  Investice do zemědělských podniků

Výzva Investice do zemědělských podniků

Datum: 18. 8. 2015

Program rozvoje venkova 2014-2020 zveřejnil předběžný harmonogram výzev na rok 2015.

Výzva Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců

Výzva Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců

Datum: 18. 8. 2015

Program rozvoje venkova 2014-2020 zveřejnil předběžný harmonogram výzev na rok 2015.

Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Datum: 18. 8. 2015

Program rozvoje venkova 2014-2020 zveřejnil předběžný harmonogram výzev na rok 2015.

Nová zelená úsporám – dotace pro snížení spotřeby energií v domácnostech

Nová zelená úsporám – dotace pro snížení spotřeby energií v domácnostech

Datum: 31. 3. 2014

Nová zelená úsporám – dotace pro snížení spotřeby energií v domácnostech

Nakládání s odpady, sanace ekologických zátěží – sběrné dvory, kompostárny, skládky aj…

Nakládání s odpady, sanace ekologických zátěží – sběrné dvory, kompostárny, skládky aj…

Datum: 3. 3. 2014

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:
BŘEZEN – 1/2 DUBNA 2014

Biodiverzita + výsadba: zeleň, remízy, aleje, solitérní stromy, větrolamy, břehové porosty….

Biodiverzita + výsadba: zeleň, remízy, aleje, solitérní stromy, větrolamy, břehové porosty….

Datum: 2. 3. 2014

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
BŘEZEN – POLOVINA DUBNA 2014

* Podpora rozvoje bydlení – vstupní a pečovatelské domy a byty

* Podpora rozvoje bydlení – vstupní a pečovatelské domy a byty

Datum: 16. 1. 2014

* Podpora rozvoje bydlení – vstupní a pečovatelské domy a byty

Zobrazeno 1-30 ze 40

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Naši partneři