Menu

Europroject

Reference 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Podpora obnovy místních komunikací

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury 

Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Technická infrastruktura 

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 


Integrovaný regionální operační program IROP

Bezpečnost dopravy

Infrastruktura základních škol 

Energetické úspory v bytových domech 


Státní fond dopravní infrastruktury 

Bezpečnost dopravy 


Ministerstvo zemědělství 

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny


Operační program Životní prostředí 

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika


Státní fond životního prostředí SFŽP

Podpora alternativních způsobů dopravy 

Podpora obcí v národních parcích

Zelená stuha 


Jihomoravský kraj 

Podpora provozu venkovských prodejen 

Podpora obnovy venkova

Individuální dotace


Ministerstvo vnitra 

Dotace pro jednotky SDH obcí


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMŠMT

Státní podpora sportu pro rok 2019 


Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Program podpory Úspory energie 


PGRLF 

Investiční úvěry lesnictví 


Státní zemědělský intervenční fond 

Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 


Naši partneři