Europroject

Webové stránky se upravují.

Dotace na vodovody a kanalizace

Dotace na vodovody a kanalizace

Státní fond životního prostředí plánuje vyhlášení dotačního titulu na vodovody a kanalizace pro obce a města. Příjem žádostí je očekáván od 1. listopadu 2019.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ probíhá od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020

Podporované aktivity:

 1. Výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu,
 2. Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (s kapacitou pro více než 50 osob), kromě domovních čistíren,
 3. Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody vč. souvisejících objektů,
 4. Výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody,
 5. Výstavba úpraven vody,
 6. Posílení akumulace pitné vody

Příjemce nemůže získat finanční podporu na projekt, který byl ukončen před podáním žádosti o podporu.

Oprávnění příjemci:

 • Obce a města,
 • Dobrovolné svazky obcí,
 • Městské části hl. města Prahy,
 • Příspěvkové organizace,
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty,
 • Zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Obchodní společnosti, příspěvkové organizace, zájmová sdružení musí být zároveň vlastníkem kanalizace nebo vodovodu.

Výše podpory:

 • Dotace bude poskytována ve výši maximálně 63,75 % z celkových způsobilých výdajů
 • Pro projekty zaměřené pouze na aktivity 3–6 je max. výše podpory 50 mil. Kč na jeden projekt

Podmínky dotačního titulu:

 • projekt musí být realizován ve stávající zástavbě,
 • z dotačního titulu nelze financovat domovní čistírny odpadních vod,
 • k žádosti je třeba přiložit projektovou dokumentaciv úrovni pro stavební povolení, včetně položkového rozpočtu, a pravomocné územní rozhodnutí(je-li pro projekt relevantní)
 • projekt musí být v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů

V případě zájmu o některý z uvedených dotačních titulů nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 5. 8. 2019 10:28
Datum poslední aktualizace: 29. 5. 2020 12:54
Autor: Správce Webu

Další dotační příležitosti

ZDE

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Naši partneři