Menu

Europroject

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu zlepšování vzdělávacích a sociálních služeb, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice.

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko (OP ČR – Slovensko) spadá mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je pro něj z fondů EU vyčleněno 92,74 mil. €, pro českou stranu je z fondů EU plánováno 56,55 mil. € (cca 1,59 mld. Kč). Projekty jsou financovány EU až do výše 85 %.

V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Jedná se o menší projekty na regionální úrovni v příhraničních oblastech, které přispějí k naplnění celkového cíle programu. Předkládané projekty v rámci tohoto OP nemohou být financovatelné z jiných zdrojů EU ani z jiných programů státního rozpočtu. Žádosti předkládané v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR -SR musí splňovat princip „Lead partnera“ (vedoucího partnera) a minimálně dvě ze čtyř následujících podmínek spolupráce projektových partnerů:

–   společná realizace
–   společná příprava
–   společný personál
–   společné financování

Aktuální dotační možnosti  - více zde

Kdo může z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko čerpat?

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko

Projektové žádosti mohou předkládat veřejnoprávní a neziskové subjekty, např.:

–          obce (svazky obcí), kraje
–          organizace zřizované nebo založené státem
–          krajem nebo obcí
–          nestátní neziskové organizace
–          školy
–          hospodářské a agrární komory

Oprávněné území ČR – SR

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko je určen pro české kraje Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský, ze slovenské strany jde o Trenčínský, Trnavský a Žilinský kraj.

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko


Naši partneři