A picture

Obsah

Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Malhostovice

Dotace z Jihomoravského kraje

Název projektu:

Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Malhostovice“

Žadatel:

Obec Malhostovice, kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov

Rozpočet projektu:

Kč 487 840,-

Požadovaná dotace:

50 %, max. 250 000 Kč

Poskytovatel dotace:

Jihomoravský kraj; Dotační program: Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2018; Dotační titul: DT4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě. Char. stavby: Osvětlení veřejných prostranství a komunikací

Termín podání žádosti:

únor 2018

Předmětem projektu je rekonstrukce svítidel v osvětlení komunikací daného úseku v obci. V rámci projektu bude rekonstruováno 42 ks svítidel.

Cílem projektu je vyššího standardu osvětlení v obci a zajistit tak místní veřejnosti vyšší komfort a bezpečí při pohybu na ulicích a komunikacích při snížené viditelnosti. Tím bude navyšována i kvalita života obyvatel jihomoravského venkova. A také zajištění souladu s požadavky ČSN EN 13 201.