Europroject

Dotace na zelené střechy, retenční nádrže a dešťové zahrady

Národní program životního prostředí za finanční podpory Národního plánu obnovy vyhlásí 12.1.2022 výzvu na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí.

Příjem žádostí od 12.1.2022 do 31.8.2022. 

Podporované aktivity:

 • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení;
  • plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž;
 • dešťové zahrady;
  • kombinace modré a zelené infrastruktury;
 • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty;
 • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace
  • suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady;
 • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití
  • např. na zálivku či splachování WC;
 • povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit i  ekosystémové funkce;
 • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy;
 • budování propustných zpevněných povrchů;
 • výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční).

 

Výše dotace:

 • u aktivit na udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích –  100 % z celkových způsobilých výdajů; 
 • u budování propustných zpevněných povrchů max. 50 %.

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt: 200 000 Kč bez DPH.

Daň z přidané hodnoty (DPH) je nezpůsobilým výdajem.

 

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí;
 • státní podniky a státní organizace;
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace;
 • příspěvkové organizace státu a územně samosprávné celky;
 • vysoké školy, školy a  školská zařízení a školské právnické osoby;
 • veřejnoprávní instituce;
 • nestátní neziskové organizace;
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem;
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

V případě zájmu o některý z uvedených dotačních titulů nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 23. 11. 2021 18:37
Datum poslední aktualizace: 23. 11. 2021 18:41
Autor: Správce Webu

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Naši partneři