Europroject

Webové stránky se upravují.

DOTACE NA ZLEPŠENÍ STAVU ZELENĚ V OBCÍCH A MĚSTECH

Dotace na zlepšení stavu zeleně v obcích a městech

Státní fond životního prostředí vyhlašuje výzvu zaměřenou na podporu zlepšování funkčního stavu zeleně v obcích a městech.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ PROBÍHÁ DO 30. BŘEZNA 2018

Podporované aktivity:

Dotace je určena na pokrytí nákladů spojených se zakládáním a obnovou ploch zeleně, jako jsou aleje, parky či odpočinkové plochy. Z dotace mohou být rovněž pokryty náklady na zbudování či obnovu doprovodných vodních prvků (tůňky, mokřady apod.).

Výše podpory:

 • Maximální výše dotace byla stanovena na 80 % celkových způsobilých výdajů
 • U obcí do 500 obyvatel (včetně) činí maximální částka dotace 2 mil. Kč na projekt
 • U obcí nad 500 obyvatel činí maximální částka dotace 150 tis. Kč na projekt

Oprávnění příjemci podpory:

 • všechny právnické a fyzické osoby, včetně organizačních složek státu, tedy:
  • obce
  • města
  • neziskové organizace atd.

V rámci výzvy jsou podporovány následující aktivity:

 • zakládání a obnova ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů apod.)
 • opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech
 • zakládání a obnova ploch izolační zeleně (souvislých pásových porostů stromů a keřů v okolí silnic či jiných zdrojů prašnosti)
 • doplňkové aktivity k výše uvedeným:

- pořízení nového či rekonstrukce stávajícího mobiliáře

- přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, pěšin a mostků

V případě zájmu o výše uvedený dotační titul nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 13. 10. 2017 15:49
Datum poslední aktualizace: 15. 5. 2020 12:57
Autor: Správce Webu

Další dotační příležitosti

ZDE

Rychlá poptávka

Nejrychlejší cesta k dotacím

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty, opište následující kód:
captcha
captcha

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Naši partneři