Europroject

Podpora veřejných prostranství - IROP 2021-2027

IROP připravuje příjem žádostí o dotaci ve výši 85% na výdaje spojené s realizací zelené infrastruktury ve veřejných prostranství měst a obcí. Jedná se o rekonstrukce návsí, náměstí, parků, komunikací, hlavních ulic.

Předpokládaný příjem žádostí  - prosinec 2022. 

Podporované aktivity:

 • Komplexní projekty veřejných prostranství,
  • výměna nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování a čištění srážkové vody,
  • tvorba nebo rozšiřovaní zelených ploch,
  • instalace retenční nádrže se závlahovým systémem,
  • výstavba stromů a další vegetace,
  • umístění vodních prvků, přístřešku se zelenou střechou a fotovoltaickými panely s prvky SMART.
 • Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství,
  • zeleň v intravilánu,
  • veřejné osvětlení,
  • chodníky, místní komunikace a parkoviště,
  • informační tabule,
  • dětská hřiště a hrací prvky,
  • venkovní mobiliář.
 • Revitalizace a úprava nevyužívaných ploch;

Nedílnou součástí veřejných prostranství jsou následující prvky:

 • Zelená a modrá infrastruktura: 
  • Zelené stěny a střechy,
  • Prosakovací dlažba,
  • Zatravňovací tvárnice, travnaté pásy,
  • Výsadba stromů a další vegetace, 
  • Vodní prvky pro zachycení dešťové vody či její čištění.

 • SMART prvky: 
  • Chytrý mobiliář (lavičky s možností dobíjení mobilních telefonů, WIFI),
  • Chytré odpadové nádoby,
  • Zelená infrastruktura (indikátory kvality ovzduší),
  • Chytré veřejné osvětlení (reaguje na pohyb).

Projektová příprava vč. Studie proveditelnosti a výběrového řízení je dotovaným výdajem.

 

Výše podpory:

 • Maximální výše dotace dosahuje 85 % z celkových způsobilých nákladů.

Příjemci podpory:

 • obce 

Podmínky:

 • Max. 40% plochy může být použito na dopravní infrastrukturu (parkoviště, místní komunikace). Nebudou však podporovány silnice 1.-3.tříd.
 • Projektová dokumentace musí být ve stupni pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu.

V případě zájmu o některý z uvedených dotačních titulů nás kontaktujte zde. 

Datum vložení: 22. 2. 2022 14:00
Datum poslední aktualizace: 18. 5. 2022 10:33
Autor: Správce Webu

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naši partneři