Menu

Europroject

Efektivní energie

Efektivní energie

Cíl: Zvýšit účinnost užití energií v průmyslu a využití obnovitelných, případně i druhotných zdrojů energie (vyjma podpory spaloven), Snižovat energetickou náročnost českého průmyslu a procesů spojených s výrobou, přeměnou a užitím energie

Forma podpory: dotace nebo podřízené úvěry s finančním příspěvkem

Příjemci podpory: podnikatelské subjekty (MSP; popř. v odůvodněných případech i velké podniky)

Podporované aktivity: Ochrana práv průmyslového vlastnictví, zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, vznik či rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií apod.

Aktuální dotační možnosti  – více zde

Efektivní energie Efektivní energie

 


Naši partneři