Menu

Europroject

Inovace

Inovace

Cíl: posílit inovační aktivity podniků (zavádění inovací technologií, výrobků a služeb); Stimulovat inovační aktivity podniků (zejména malých a středních podniků), zvýšit intenzitu využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví; Zvýšit výzkumné, vývojové a inovační kapacity podniků, prohloubit spolupráci podniků s výzkumnými a vývojovými institucemi.

Forma podpory: dotace

Příjemci podpory: podnikatelské subjekty (MSP i velké podniky), v případě podpory patentových aktivit MSP, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, fyzické osoby

Podporované aktivity: Ochrana práv průmyslového vlastnictví, zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi, vznik či rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií apod.

Aktuální dotační možnosti  – více zde

Inovace Inovace

 


Naši partneři