Menu

Europroject

Služby pro rozvoj podnikání

Služby pro rozvoj podnikání

Cíl: Zintenzivnit rozvoj poradenských a informačních služeb pro podnikání; Rozvíjet kvalitní a profesionální síť poradenských služeb pro podnikání a inovace, včetně informací o vývoji podnikání a inovací ve světě a v České republice; Zvyšovat marketingovou připravenost malých a středních podniků a posilovat jejich mezinárodní konkurenceschopnost.

Forma podpory: dotace

Příjemci podpory: podnikatelské subjekty (MSP), poradenské subjekty, v případě společných marketingových prezentací a účasti na specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí asociace podnikatelských subjektů; agentura CzechInvest

 Podporované aktivity: Rozvoj poradenství v oblasti eko-technologií a enviromentálních systémů řízení, individuální projekty MSP a projekty seskupení MSP podporující vstup MSP na zahraniční trhy, společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí apod.

Aktuální dotační možnosti  – více zde

Služby pro rozvoj podnikání Služby pro rozvoj podnikání

 


Naši partneři