Menu

Europroject

Podpora socio-kulturního a hospodářského rozvoje a přeshraničního regionu a spolupráce

Podpora socio-kulturního a hospodářského rozvoje a přeshraničního regionu a spolupráce

Cíl: Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantující uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání.

Forma podpory:

  • Dotace

Podporované aktivity: Rozvoj společných systémů vzdělávání, trhu práce a sociálních služeb, rozvoj přeshraniční spolupráce mezi podniky, výzkumnými a vývojovými institucemi, investice do přeshraniční infrastruktury turizmu, podpora vytváření společných produktů kultury, turismu a tradičních řemesel apod.

 Aktuální dotační možnosti  – více zde


Naši partneři