Menu

Europroject

Systémový rámec celoživotního učení

Systémový rámec celoživotního učení

Cíl: Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému do systému celoživotního učení.

 Forma podpory:

  • Dotace

 Příjemci podpory:

  •  Řídící orgán
  • zprostředkující subjekty

 Podporované aktivity: Financovány jsou aktivity, které v oblasti počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání přispívají k vytváření systému celoživotního učení, a to na území celé ČR, tedy i v Praze.

Aktuální dotační možnosti  – více zde


Naši partneři