Menu

Europroject

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Cíl: Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.

 Forma podpory:

  • Dotace

 Příjemci podpory:

  • VŠ (všechny typy), VOŠ, školy a školská zařízení
  • instituce vědy a výzkumu, vývojová a inovační centra
  • přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy
  • kraje, města a obce
  • zdravotnická zařízení
  • nestátní neziskové organizace
  • zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů
  • odborové, zaměstnanecké a oborové profesní organizace
  •  organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství

Podporované aktivity: Inovace studijních programů na VOŠ a VŠ v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce, zapojení odborníků z praxe i ze zahraničí při vytváření a realizaci těchto programů, další vzdělávání učitelů, řídících pracovníků a administrativních pracovníků na VOŠ, podpora mobility pracovníků mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem, spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání.

Aktuální dotační možnosti  – více zde


Naši partneři