Menu

Europroject

Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

Cíl: Nabízí podporu formou dotací projektům zaměřeným na omezování průmyslového znečištění a s ním souvisejících rizik pro životní prostředí s důrazem na prevenci a výzkum v oblasti znečišťujících látek a jejich monitorování.

 Forma podpory:

  • Dotace maximálně do výše 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
  • Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,5 milionu Kč.

Příjemci podpory:
1. územní samosprávné celky a jejich svazky
2. příspěvkové organizace
3. veřejné výzkumné instituce
4. občanská sdružení
5. neziskové organizace
6. podnikatelské subjekty
7. státní podniky
8. státní organizace
9. správci povodí a vodních toků
10. organizační složky státu
11. provozovatelé systému předpovědní povodňové služby

 Podporované aktivity: Vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností; technologie pro monitoring a omezování průmyslového znečištění; vytvoření regionálního informačního systému prevence závažných havárií; budování infrastruktury pro program REACH.

Aktuální dotační možnosti  - více zde


Naši partneři