Menu

Europroject

Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Cíl: Podporuje projekty, které se zaměřují na zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů nevhodných pro další zpracování a odstraňování starých ekologických zátěží.

 Forma podpory:

  • Dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
  • ​Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR nebo státního rozpočtu do výše 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
  • Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 0,5 milionu korun, maximální výše podpory podnikatelským subjektům pro oblast zkvalitnění nakládání s odpady je 50 milionů korun.

 Příjemci podpory:
1. neziskové organizace
2. územní samosprávné celky a jejich svazky
3. občanská sdružení a církve
4. fyzické osoby
5. podnikatelské subjekty
6. příspěvkové organizace
7. organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace
8. právnické osoby státem pro tyto účely zřízené
9. státní podniky
10. nadace a nadační fondy
11. organizace zřízené na základě zvláštního zákona

Podporované aktivity: Regionální systém pro využití bioodpadů nebo pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu. Rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích, třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi. Zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů. Sanace vážně kontaminovaných lokalit.

Aktuální dotační možnosti - více zde


Naši partneři