Menu

Europroject

Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

Cíl: Podporuje rozvoj životních podmínek na venkově a diverzifikaci ekonomických aktivit. Tato osa řeší dlouhodobé negativní trendy snižování populace ve venkovských obcích, které jsou částečně spojeny s obecnými demografickými trendy vývoje a částečně se ztrátou pracovních příležitostí v zemědělství, která je důsledkem zvyšování efektivnosti a celkové konkurenceschopnosti.

 Forma podpory: Dotace do výše až 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu, (v určitých případech až 100%)

 Podporované aktivity: Tvorba pracovních míst a zajištění vyšší příjmové úrovně obyvatel venkova rozvojem a diverzifikací aktivit a podporou venkovské turistiky, zvyšování využití OZE,  zlepšení vybavení a vzhledu vesnic a veřejných prostranství, posílení sounáležitosti obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova,  podpora vyšší úrovně vzdělanosti a uplatnění na trhu práce venkovských obyvatel rozvojem poradenství a vzdělávání a zvýšení používání informačních a komunikačních technologií.

Aktuální dotační možnosti  – více zde

Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

 


Naši partneři