Menu

Europroject

Leader

Leader

Cíl:

LeaderHlavním cílem je realizovat místní rozvojové strategie a spolupráci místních partnerství. Právě prostřednictvím místních akčních skupin (MAS) dostávají šanci zapojit se do problematiky jednotlivých oblastí široké vrstvy obyvatelstva, a to především formou převzetí rozhodovacích pravomocí týkajících se příslušných venkovských oblastí. Leader je vhodným doplňkem v cílených aktivitách pro obnovu a rozvoj obcí a přispívá také k rozvoji zemědělského sektoru a péči o přírodu a krajinu.

 Forma podpory: 

–   Přímá nenávratná dotace – maximálně 20 % z finanční částky určené na realizaci Strategického plánu Leader
–   Veřejná podpora na provoz, administrativní činnost a poradenské služby pro místní akční skupiny činí 100 % celkových způsobilých nákladů
–   Pro veřejnou podporu v rámci osy Leader platí, že 80 % hradí EU a 20 % národní veřejné zdroje.

 Podporované aktivity: Zlepšení řízení a mobilizace přirozeného vnitřního rozvojového potenciálu venkova – realizuje místní rozvojové strategie a spolupráci místních partnerství s cílem zlepšit kvalitu života, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova.

Aktuální dotační možnosti  – více zde

Leader Leader

 


Naši partneři