Menu

Europroject

Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

Cíl: Podporuje konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě a v navazujícím potravinářství. Prioritní oblastí je modernizace zemědělských podniků, pozemkové úpravy a přidávání hodnoty zemědělským produktům.

Forma podpory: Dotace do výše až 60 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu, (v určitých případech až 100%)

Podporované aktivity: Modernizace, inovace a kvalita – vytvoření silného zemědělsko-potravinářského odvětví, modernizace zemědělských firem zavádění inovací a zvýšení kvality produktů. Přenos znalostí – vytvoření dynamického zemědělskopotravinářského prostředí, rozšíření vzdělávání a poradenství a snížení věkového průměru pracovníků v zemědělství.

Aktuální dotační možnosti  – více zde

Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

 


Naši partneři