Menu

Europroject

Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

Cíl: Zvýšit účast udržitelného cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu

Forma podpory:

  • Dotace

Příjemci podpory:

  • Kraje, obce a svazky obcí
  • Organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi
  • Právnické osoby s účastí samosprávy
  • Nestátní neziskové organizace
  • Malí a střední podnikatelé

Podporované aktivity: Modernizace ubytovacích zařízení, výstavba či modernizace kongresových a konferenčních center, lázeňské infrastruktury, sportovně rekreačních zařízení, rekonstrukce a obnova kulturních památek s využitím pro cestovní ruch, značení, opravy a úpravy cyklotras, tras pro pěší, lyžaře a jezdce na koních, rozvoj informačních systémů cestovního ruchu a míst s veřejně přístupným internetem, apod.

Aktuální dotační možnosti – více zde


Naši partneři