Menu

Europroject

Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Cílem je zvyšovat dostupnost a synergické efekty územně plánovacích dokumentů, podporovat komplexní přístupy k řešení území, reagovat na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu a povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu.

Podporované aktivity:
 • pořízení územních plánů,
 • pořízení regulačních plánů,
 • pořízení územních studií zaměřených na  veřejnou dopravní infrastruktury o vazbě na TEN-T o veřejnou technickou infrastrukturu ve vazbě na TEN-E, o veřejná prostranství vymezená v územních plánech, o řešení krajiny ve vazbě na síť TEN-G, Strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu, protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině.
Příjemci:
 • obce, kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy:                ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN 2015
Specifická kritéria:

Územní studie zaměřené na veřejnou infrastrukturu musí splňovat jedno z těchto kritérií:

 • územní studie je zpracovaná na akci dopravní veřejné infrastruktury ve vazbě zejména na (TEN-T) na území kraje, zasahující do více obcí s rozšířenou působností (ORP),
 • územní studie je zpracovaná na akci dopravní veřejné infrastruktury ve vazbě zejména na TEN-T na území ORP,
 • územní studie je zpracovaná na akci technické veřejné infrastruktury ve vazbě zejména na (TEN-E) na území kraje a zasahující do více ORP,
 • územní studie je zpracovaná na akci technické veřejné infrastruktury ve vazbě zejména na TEN-E na území ORP,
 • územní studie je zpracovaná na veřejná prostranství, vymezená v územních plánech pro vybrané území obce.

Územní studie zaměřené na řešení krajiny musí splňovat jedno z těchto kritérií:

 • územní studie řeší krajinu v rozsahu koncepce (vymezení krajin a jejich cílových charakteristik) ve vazbě na trans-evropské sítě zelené infrastruktury (TEN-G), adaptační strategii a protipovodňovou ochranu, a Evropskou úmluvu o krajině na území kraje,
 • územní studie řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech ve vazbě na TEN-G, adaptační strategii a protipovodňovou ochranu, a Evropskou úmluvu o krajině na území ORP

ZPĚT


Naši partneři