Menu

Europroject

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Podporované aktivity:
  • Technika pro IZS
  • Vzdělávací a výcviková střediska
Příjemci:
  • základní složky IZS,                                                          
  •  organizační složky státu a jimi zřizované organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS
Předpokládané datum vyhlášení výzvy:                  LISTOPAD, PROSINEC 2015
Podporované aktivity:
  • zajištění adekvátní odolnosti v území v exponovaných místech nebo v oblastech se sníženou připraveností složek IZS, způsobenou objektivními překážkami, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům, posílení vybavení složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti IZS v exponovaných místech s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům,
  • modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro složky IZS (simulátory, trenažéry, polygony apod. a jich vybavení), zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost při řešení mimořádných událostí.
Specifická kritéria:

Řídicí orgán vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě.

  • projekt je v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do roku 2030,
  • projekt je v souladu se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR,
  • projekt je v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně jednotky sboru dobrovolných hasičů) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“ respektive “Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“ podle příjemce.

ZPĚT


Naši partneři