Menu

Europroject

Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Podporované aktivity:
 • podpora infrastruktury a informačních a komunikačních systémů veřejné správy v rozsahu rozšíření, propojení, konsolidace systémů, aplikací a datového fondu veřejné správy, cloudová řešení,
 • modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS,
 • pro zvýšení kybernetické bezpečnosti bude podporován vznik a vybavení orgánů veřejné moci pro ochranu infrastruktury (IKT) a zajištění řízeného a bezpečného sdílení dat veřejné správy v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti včetně komunikační a radiokomunikační infrastruktury státu,
 • vytváření nových a modernizace stávajících informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS.
Příjemci:
 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • státní organizace,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • státní podnik
Předpokládané datum vyhlášení výzvy:                ČERVEN, SRPEN 2015
Specifická kritéria:

Řídicí orgán vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě.

 • projekt je v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy České republiky 2014+ a jeho implementačními plány,
 • souhlasné stanovisko Hlavního architekta e-Governmentu u projektů územních samosprávních celků nad 30 mil. Kč celkových způsobilých výdajů, pokud se nebudou vázat na centrální systémy veřejné správy nebo všechny projekty, které se budou vázat na centrální systémy VS a pro všechny projekty organizačních složek státu.

ZPĚT


Naši partneři