Menu

Europroject

Aplikace

Aplikace

Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Projekt odůvodněně předpokládá dosažení alespoň jednoho z výsledků: funkční prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, software nebo průmyslový vzor.

Podporované aktivity:
  • Podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
Příjemci podpory:
  • Podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí
Míra podpory:
  • Dle velikosti subjektu a kategorie činnosti
  • Max. výše podpory 100 mil. Kč/projekt
Vyhlášení výzvy:                 Červen 2015

ZPĚT

 


Naši partneři