Menu

Europroject

ICT a sdílené služby

ICT a sdílené služby
 • Alokace cca 6 miliard Kč;
Podporované aktivity:
 • Tvorba nových IS/ICT řešení,
 • Zřizování a provoz center sdílených služeb,
 • Budování a modernizace datových center;
Výše podpory:
 • Malé podniky 45 %
 • Střední podniky 35 %
 • Velké podniky 25 %
 • Dotace od 1 mil. do 200 mil. Kč;

Velkým podnikům může být přiznáno maximálně 20 % alokace každé jednotlivé výzvy.

Nepodporované aktivity:
 • centra pro implementaci IS/ICT,
 • centra zákaznické podpory,
 • telehousing,
 • služby web-hostingu,
 • telekomunikační služby,
 • služby center oprav high-tech výrobků a technologií,
 • služby call center, agentur práce, zprostředkovatelských agentur, školicích středisek,
 • služby podniků poskytujících outsourcing v případech, kdy je outsourcing prováděn v provozovně zákazníka,
 • aktivity směřující do oblasti komerčních turistických zařízení (hotely, volnočasové aktivity, lázně, restaurace atp.).
Datum zahájení příjmu žádostí:
Předběžné žádosti: červen 2015
Plné žádosti: září 2015
Datum ukončení příjmu žádostí:
Předběžné žádosti: srpen 2015
Plné žádosti: listopad 2015

ZPĚT


Naši partneři