Menu

Europroject

Inovace

Inovace

Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem.

Podporované aktivity:
  • Zvýšení technologických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
  • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
  • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů
  • Zavedení nových prodejních kanálů (způsobů prodeje)
  • Aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví.
Příjemci podpory:
  • Podnikatelské subjekty
Míra podpory:
  • 25-45 %
  • Max. výše podpory 200 mil. Kč/projekt
Datum zahájení příjmu žádostí:
Předběžné žádosti: 2. června 2015 (13:00)
Plné žádosti: 1. září 2015
Datum ukončení příjmu žádostí:
Předběžné žádosti: 30. listopadu 2015
Plné žádosti: 31. ledna 2016

ZPĚT


Naši partneři