Menu

Europroject

Nemovitost

Nemovitost

Cílem programu je pomoci malým a středním podnikatelům v modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících nemovitostí pro provádění podporovaných ekonomických činností.

Podporované aktivity:
  • Projekt revitalizace zóny – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy nové podnikatelské zóny nebo dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávající podnikatelské zóny.
  • Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt.
Příjemci podpory:
  • MSP

Výzva I.

Datum zahájení příjmu žádostí:
Předběžné žádosti: 1. června 2015 
Plné žádosti: 1. září 2015
Datum ukončení příjmu žádostí:
Předběžné žádosti: 31. srpna 2015
Plné žádosti: 31. ledna 2016
Výše podpory:

Intenzita podpory projektů zaměřených na rekonstrukci a modernizaci podnikatelských nemovitostí je maximálně 35% pro malé a 45% pro střední podniky z celkových způsobilých výdajů.

  • Min. dotace pro jeden projekt: 1 mil. Kč
  • Max. dotace pro jeden projekt: 200 mil. Kč

V případě podpory revitalizace zóny: max. 300,- Kč/m2 podnikatelské zóny
V případě podpory rekonstrukce objektu: max. 3000,- Kč/m3 obestavěného prostoru (světlá výška pod 6m)
                                                              
 max. 1500,- Kč/m3 obestavěného prostoru (světlá výška nad 6m)

Způsobilé výdaje:
  • zejména rekonstrukce, modernizace, úpravy, přístavba staveb (max. do 100 % původní rozlohy)
  • odstranění nevyhovující stavby a výstavba nové (při ekonomické výhodnosti proti rekonstrukci)
  • nákup nemovitostí k rekonstrukci max. 10 % ZV
  • úprava pozemků, inženýrské sítě, inženýrské činnosti ve výstavbě)

ZPĚT


Naši partneři