Menu

Europroject

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie

Cílem je zvýšit využívání OZE s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Podporované aktivity:
  • podporu výstavby a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MW instalovaného výkonu),
  • vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem,
  • výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.
Podmínky podpory:
  • Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.
  • V případech, kde bude uplatněna pouze monovýroba tepla, tak musí být analýzou prokázáno, že se jedná o energeticky efektivnější aplikaci než-li kombinovaná výroba elektřiny a tepla anebo pokud není technicky možné, tak musí být zajištěno výrazné zlepšení energetické účinnosti dálkového vytápění (soustav zásobování teplem).
  • Podpora MVE bude možná pouze v případě souladu s rámcovou směrnicí o vodě a směrnici o stanovištích.
  • Podpořeny nebudou projekty rekonstrukce či výstavby zdroje nad 10 MW.
  • Požadavek na nízké emisní normy podle evropského balíčku o ovzduší.
Příjemci podpory:
  • Podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky);
Předpokládané vyhlášení výzvy:             Červenec/srpen 2015

ZPĚT


Naši partneři