Menu

Europroject

Poradenství

Poradenství
 

Cílem programu je poskytování základních poradenských služeb a služeb prostřednictvím externích poradců oprávněných k této činnosti podle platných právních předpisů.

Příjemci podpory:
  • MSP, podporovány budou poradenské služby pro začínající MSP (s historií do 3 let) poskytované provozovateli inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra.
Forma podpory:
  • Dotace: 5 mil. – 20 mil. Kč
  • Cenově zvýhodněné poradenské služby: 50 tis. – 500 tis. Kč (Intenzita podpory poradenských služeb pro MSP 50 % způsobilých výdajů)
Vyhlášení výzvy:               Listopad 2015

ZPĚT


Naši partneři