Menu

Europroject

Potenciál

Potenciál

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci.

Podporované aktivity:
  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra,
  • u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.
Příjemci podpory:
  • Podnikatelské subjekty
Míra podpory:
  • Až 50 %
  • Max. výše podpory 200 mil. Kč/projekt
Datum zahájení příjmu žádostí:
Předběžné žádosti: 1. 6. 2015
Plné žádosti: září 2015
Datum ukončení příjmu žádostí:
Předběžné žádosti: srpen 2015
Plné žádosti: listopad 2015

ZPĚT

 


Naši partneři