Menu

Europroject

Školicí střediska

Školicí střediska

Cílem programu je rozvoj nové a využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském prostředí.

Podporované aktivity:
 • Výstavba školicího střediska
 • Výstavba nových nebo rekonstrukce stávajících školicích center
 • Pořízení vybavení školicích prostor včetně pomůcek a vzdělávacích programů
 • Vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v podporovaném projektu MSP v rozsahu křížového financování (10 % z PO 2)
Příjemci podpory:
 • MSP

Výzva I.

Výše a forma podpory:

Intenzita podpory projektů MSP zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a vybavení nových nebo stávajících školících center je 50 % způsobilých výdajů.

 • Min. dotace pro jeden projekt: 500 tis. Kč
 • Max. dotace pro jeden projekt: do výše dané limitem pro dotaci de minimis, maximálně 200 000 € za 3 roky

V případě podpory vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci křížového financování nesmí intenzita podpory vzdělávacího projektu přesáhnout:

 • 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky, max. 100 tis. Kč
 • 50 % způsobilých výdajů pro střední podniky, max. 200 tis. Kč
Způsobilé výdaje:
 • dlouhodobý hmotný majetek (zejména rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, inženýrské činnosti, hardware a sítě, technická zařízení a zařizovací předměty staveb, školicí pomůcky, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání),
 • dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software a data)
 • služby školitelů (pouze v rámci křížového financování
Datum zahájení příjmu žádostí:
Předběžné žádosti: 2.června 2015 (10:00)
Plné žádosti: září 2015
Datum ukončení příjmu žádostí:
Předběžné žádosti: 31. srpen 2015
Plné žádosti: 30.listopad 2015

ZPĚT


Naši partneři