Menu

Europroject

Služby infrastruktury

Služby infrastruktury

Cílem programu je zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Podporované aktivity:

a) Poskytování služeb inovačním podnikům Vědeckotechnickými parky, inovačními centry a podnikatelskými inkubátory.
b) Provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo inovačního centra.
c) Rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.
d) Výstavba nové sdílené infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné infrastruktury pro podnikatel. subjekty.

Příjemci podpory:
  • Právnická osoba, která bude působit jako provozovatel vědeckotechnického parku nebo inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru
  • Municipalita
  • Vysoká škola
Míra podpory:
  • Až 75 %
  • Max. 300 mil Kč/projekt

ZPĚT

 


Naši partneři