Menu

Europroject

Smart grids I (Distribuční sítě)

Smart grids I (Distribuční sítě)

Cílem programu je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.

Podporované aktivity:
  • Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách,
  • nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách,
  • řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.
Podmínky podpory:
  • Kvalita a potřebnost projektu s ohledem na jeho přínosy k bezpečnosti distribuční soustavy a nově zavedené technologie.
  • Soulad projektu s horizontálními principy, mezi něž patří udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a ochrana před diskriminací
Příjemci podpory:
  • Podnikatelské subjekty (zejména střední a velké podniky).
Předpokládané vyhlášení výzvy:            Říjen/listopad 2015

ZPĚT


Naši partneři