Menu

Europroject

Investiční priorita z nařízení o EÚS Investice do vzdělávání, odborné přípravy..

Tematický cíl 10/ Investiční priorita z nařízení o EÚS Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení
Specifický cíl: Rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit s cílem zvýšit využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním regionu
Podporované aktivity:

a) přizpůsobení vzdělávacích podmínek/systémů hospodářským a kulturním potřebám společného regionu (uspokojení potřeb trhu práce atd.),
b) akce na podporu harmonizace systému odborného vzdělávání k uspokojování potřeb společného trhu práce (např. společné programy na podporu dlouhodobých stáží studentů ve firmách v příhraničních oblastech – „duální vzdělávání“),
c) rozvoj a implementace společných systémových opatření a společně implementované programy v oblasti vzdělávání v podobě:

  • studijních plánů/osnov,
  • ·výměn studentů a pracovníků,
  • přípravy základních zásad pro harmonizaci a uznávání kvalifikací,
  • specializovaných dvojstranných odborně vzdělávacích programů,
  • výuky cizích jazyků. Typy plánovaných intervencí zahrnují studie a odborné posudky, plánovací činnosti, jakož i investice do infrastruktury, zařízení a vybavení (za podmínek stanovených ve formě specifických výběrových kritérií).
Typy příjemců:
  • vzdělávací instituce
  • vysoké školy
  • orgány veřejné správy (stát, kraj, obec a jimi zřizované organizace)
  • neziskové organizace zapojené do vzdělávání
  • komory a sdružení

ZPĚT


Naši partneři