Menu

Europroject

Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podporou odborných středisek

IP 1a Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podporou odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu
Specifický cíl: Zkvalitnění a rozšíření výzkumu a inovačních kapacit
Podporované aktivity:

a) Přípravné studie a plánovací aktivity pro investice do infrastruktury pro výzkum a inovace, které budou společně využívat/sdílet spolupracující instituce pro výzkum a inovace z obou stran hranice
b) Investice do nových společně využívaných/sdílených výzkumných a inovačních zařízení nebo rozšíření a modernizace technologických zařízení, výzkumných kapacit a laboratoří, které jsou v regionálním/přeshraničním zájmu
c) Podpora konkrétních přeshraničních výzkumných a inovačních aktivit (projektů) využívajících stávající výzkumné a inovační kapacity na jedné či druhé straně hranice a pomoc při přípravě implementace výsledků. Záměrem je využít stávající výzkumné a inovační kapacity na jedné či druhé straně hranice s cílem realizovat úspory z rozsahu a prostřednictvím společného používání zvýšit využití stávajících kapacit namísto nákupu podobných kapacit na obou stranách hranice.

Typy příjemců:
  • veřejné a soukromé instituce pro výzkum a inovace
  • vysoké školy
  • orgány veřejné správy (stát, kraje, obce a jimi zřizované organizace)
  • neziskové organizace

ZPĚT


Naši partneři