Menu

Europroject

1 Sociální inovace v obl. soc. začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny na trhu práce

IP 3.1 Sociální inovace v obl. soc. začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny na trhu práce
Finanční alokace plánované výzvy:
  • 200 000 000
Vyhlášení výzvy:                září 2015
Typ výzvy:
  • otevřená

ZPĚT


Naši partneři