Menu

Europroject

Budování kapacit sociálních partnerů

IP 1.3 Budování kapacit sociálních partnerů
Finanční alokace plánované výzvy:
  • 350 000 000
Vyhlášení výzvy:                Červen 2015
Typ výzvy:
  • otevřená

ZPĚT


Naši partneři